You are here

Ditari i laurenti

laurenti's picture

JHbuild dhe GNOME 2.14

Probleme gjatë kompilimit me jhbuild të GNOME 2.14
Bulid bllokohet tek moduli pycairo... më së fundi arrita të gjej zgjidhjen.
Në të vërtetë fajin e ka jhbuild që vazhdon të shkarkojë cairo nga cvs
Versioni në cvs i "cairo" nuk mirëmbahet më: autori është duke përdorur git
Ok...me vrap të instaloj git...

apt-get install git-core cogito

Përdorimi i cogito është i thjeshtë:

cg-clone git://git.cairographics.org/git/cairo

...dhe cairo në versionin e duhur fillon të shkarkohet.më pas konfigurimi dhe instalimi kryhet pa problem.

laurenti's picture

GNOME 2.14 dhe përkthimet shqip

Pak ditë para lëshimit të verisonit përfundimtar 2.14 të GNOME, edhe shqipja shënon 100% në përkthime -> http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.14/sq/desktop/index.html

Për fat të keq, ngelen pak ditë për të kryer një kontroll të plotë cilësie mbi përkthimet :-(

Mbas rreth 1 ore JHBuild do të ketë përfunduar instalimin e versionit 2.14/cvs të GNOME dhe do të mundohem të ve në dispozicion pamjet e para në shqip (bukuria dhe pastërtia e këtij versioni të bën të dashurohesh akoma më shumë me të :-) ).
Njëkohësisht duhet mbaruar dhe përkthimi i Release Notes për GNOME 2.14. (http://www.gnome.org/start/2.14/notes/C/index.html) kush do t'i hedhë një sy.

laurenti's picture

GNOME 2.14 RC - pjesa III (dhe e fundit për RC)

Ok...instalimi përfundoi me sukses!
Krijojmë dhe dy files të tjerë që do të na duhen për të nisur nga GDM seancën e garnome.(Tani e tutje do të punojmë me të drejtat e root)

 1. Krijojmë file /usr/bin/garnome-session me përmbajtjen në vazhdim:

  #!/bin/bash
  GARNOME=/home/gnome214/garnome
  PATH=$GARNOME/bin:$PATH
  LD_LIBRARY_PATH=$GARNOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH
  PYTHONPATH=$GARNOME/lib/python2.4/site-packages:$GARNOME/lib/python2.4/site-packages/gtk-2.0
  PKG_CONFIG_PATH=$GARNOME/lib/pkgconfig:/usr/lib/pkgconfig
  GDK_USE_XFT=1
  XDG_DATA_DIRS=$GARNOME/share
laurenti's picture

GNOME 2.14 RC - pjesa II

Ok...ja bllokimi i dytë:Moduli: gnome-icon-themeGabimi: Faza e kompilimit ndalon me mesazhin e gabimit:legacy-icon-mapping.dtd' does not existJa si paraqitet:(cd /home/gnome214/garnome/share/icons/Tango/16x16 && /home/gnome214/garnome/libexec/icon-name-mapping -c actions)404 File `/home/gnome214/garnome/share/icon-naming-utils/legacy-icon-mapping.dtd' does not exist file:///home/gnome214/garnome/share/icon-naming-utils/legacy-icon-mapping.dtdHandler couldn't resolve external entity at line 2, column 50, byte 73error in processing external entity reference at line 2, column 50, byte 73 at /usr/lib/perl5/XML/Parser.pm line 187

laurenti's picture

GNOME 2.14 RC - pjesa I

Kush ndjek seksionin e lajmeve, do të ketë vënë re lajmin mbi lëshimin e GNOME 2.14 Release Candidate.
Për ata që dëshirojnë ta instalojnë për ta provuar, ja problemet që mund të ndeshin gjatë kompilimit.
Makina ku jam duke punuar është një Debian Sid. Në vazhdim proçedura:

Fillimisht marrim të drejtat e root
su root
Krijojmë një përdorues të ri për të ruajtur të pastër ambientin:
adduser gnome214
exit
Kthehemi në përdoruesin e ri të sapokrijuar gnome214

Faqet

Subscribe to RSS - Ditari i laurenti