You are here

Informacion shërbimi

laurenti's picture

Kohët e fundit është shtuar tepër veprimtaria e spamers dhe përpjekjet e llojeve të ndryshme për hyrje jo korrekte në sitin tonë. Për këtë arsye është ngritur niveli i kontrollit në fazat e ndryshme të aktiviteteve në sit e, në menyrë të veçantë në proçedurat e regjistrimit apo të identifikimit në sit.

Duke ju kërkuar paraprakisht ndjesë për vështirësitë e ndryshme që mund të ndeshni gjatë përdorimit të sitit, konfermohet niveli aktual i mbrojtjes dhe jo vetëm kaq:
- së shpejti do të fillojë faza e fshirjes së përdoruesve që nuk kanë kryer hyrje në sistem gjatë një periudhe prej më shumë se dy muajsh.
- do të fshihen të gjithë përdoruesit e regjistruar por që nuk kanë shkruar të paktën një frazë në këtë sit (mjafton edhe një frazë përshëndetëse tek forumi përkatës)

Në rast se për një arsye apo tjetër nuk arrini as të përfundoni me sukses fazën e regjistrimit tek alblinux.net, vihuni në kontakt me info@alblinux.net