You are here

Kernel 2.5.12

AlbLinux's picture

Kernel 2.5.12
Lëshohet një tjetër kernel zhvillimi. Ndryshimet dhe të rejat (që nuk janë të pakta) mund t'i zbuloni këtu.