You are here

Drupal 6.x

altiX's picture

Quote:
Përsa i takon përkthimeve duhet kryer regjistrimi në serverin pootle të përkthimeve (aktualisht në server rezulton një përdorues aktiv "altiX": kryej identifikimin në server dhe rregullo informacionet personale duke shtuar emrin e plotë, mbasi është emri që do të rezultojë tek kreditë e file të përkthyer). Nëse ndesh probleme në identifikim apo çdo lloj tjetër problemi, krijo një temë në forumet e AlbLinux.

Po e krijova po atë ditë, por nuk po mundem të kyçem me atë fjalëkalim që kam përdorur. Ndonjë e-mail nuk kam marrë; për verifikim apo diçka tjetër|!

Forume: 
laurenti's picture

Përshëndetje altiX,

po, në të vërtetë ekziston një problem me serverin e postës:

postfix wrote:

Sep 2 19:15:26 srp-1 postfix/cleanup[28987]: 73B3613E6B: hold: header Received: from localhost.localdomain (localhost.localdomain [127.0.0.1])??by alblinux.homelinux.org (Postfix) with ESMTP id 73B3613E6B??for ; Tue, 2 Sep 2008 19:15:26 +0200 (CEST) from localhost.localdomain[127.0.0.1]; from= to= proto=ESMTP helo=
Sep 2 19:15:49 srp-1 postfix/smtp[29021]: 5E766140E7: to=, relay=127.0.0.50[127.0.0.50]:10024, delay=24, delays=17/0.1/0.06/6.7, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok, id=07766-01, from MTA([127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as DBB9A13E6B)
Sep 2 19:15:50 srp-1 postfix/smtp[29029]: DBB9A13E6B: to=, relay=mailin.rzone.de[81.169.145.99]:25, delay=0.44, delays=0.01/0.01/0.3/0.12, dsn=5.0.0, status=bounced (host mailin.rzone.de[81.169.145.99] said: 550

Por, megjithatë, identifikimi duhet të funksionojë rregullisht (nëse shkruani fjalëkalimin e përdorur gjatë regjistrimit).

altiX's picture

Quote:
Por, megjithatë, identifikimi duhet të funksionojë rregullisht (nëse shkruani fjalëkalimin e përdorur gjatë regjistrimit).

Fshije këtë llogari që kam; do të regjistrohem përsëri.

laurenti's picture

Nuk është e nevojshme fshirja e llogarisë: nga faqja e profilit personal mund të kryen të gjithë ndryshimet e dëshiruara.
Kontrollo postën.