You are here

HOWTOs

laurenti's picture

Nëse Windows është i lehtë në përdorim, GNU/Linux është i lehtë në të mësuar dhe i lehtë në përdorim :- )Kjo falë mijra e mijra "HOWTO-ve", që në shqip tingëllon pak a shumë "SI TË VEPROJ", dokumentëve që shpjegojnë hap pas hapi një instalim, konfigurim, etj.. të caktuar.E si mund të mungojë ky seksion tek ne? Gradualisht do të shtojmë një numër sa më të madh dokumentesh në këtë lloj formati.