You are here

Kernel 2.4.19 pre8 ac4

AlbLinux's picture

Kernel 2.4.19 pre8 ac4
Alan Cox ka lëshuar një "version/patch" të ri të kernel Linux 2.4.19 pre8. Nga emri duket si një formulë e çuditshme kimie.