You are here

GCC 3.1: pre-release në arritje e sipër

AlbLinux's picture

GCC 3.1: pre-release në arritje e sipër

Mark Mitchell, mirëmbajtsi i release të GCC, ka njoftuar me një email drejtuar mailing list të GCC, që shumë shpejt (brenda dy-tre ditësh) do të lëshohet versioni 3.1 pre-release i kompiluesit të mirënjohur open-source....

GCC 3.1: pre-release në arritje e sipër

Ky version i i ri i GCC do të dallohet për një cilësi më të mirë të kodit të gjeneruar, që do të jetë rreth 30% më i shpejtë në krahasim me binarët e gjeneruar nga GCC 2.9.x, por edhe një shpejtësi më të ulët në fazën e kompilimit. Midis të rejave të shumta mund të dallojmë në menyrë të veçantë një kompatibilitet më të lartë me standartin C++, optimizime specifike për CPU Pentium 4 dhe një suport akoma më të plotë për arkitekturat RISC G3/G4 (të përdorura tek Mac).