You are here

Doli SuSE 8.0

AlbLinux's picture

Doli SuSE 8.0
Ndryshimet më të dukshme janë KDE 3.0 dhe kernel 2.4.18 (with Andre's VM)...Për më tepër klikoni këtu.