You are here

Rezolucioni i shkronjave në Linux!

altiX's picture

Vlerën korrekte të dpi për Monitorin tuaj mund ta llogaritni si vijon:

Nëse për monitorin tuaj përdorni rezolucionin 1024x768 px atëherë me siguri posedoni një ekran me gjerësi 32,4 cm.

Llogaritja: 32,4cm / 2,54 = 12,7559 inch -> 1024px / 12,76 inch = 80,x dpi

Vlera-dpi: 80


Këto ndryshime mund ti bëni tek:

/usr/share/config/kdm/Xservers


në rreshtin:

:0 local@tty1 /usr/X11R6/bin/X -dpi Wert


dpi Wert=Vlera e dpi-së.

Përshëndetje