You are here

d_box2 me linuks

Administratori's picture

Përshëndetje Anonim,nuk e kuptova mirë çfarë dëshiron të bësh.Personalisht më ka rënë rasti të ringarkoj një DM7000 (DreamBox) por, nuk mund t´ju garantoj që proçedura është e njëjtë dhe për dbox2.Si proçedurë nuk është shumë e komplikuar, mjafton të dini mirë çfarë dëshironi të bëni dhe përse :-)