You are here

Apache me Webmin

altiX's picture

Në lidhje me Apache.
Desha të pyes në ka dikush të më japë nga /etc/httpd/conf/httpd.conf -->

httpd.conf

.(Nuk po funksionon në internet).Lidhja që përdor është ppp0.Përdor

Fedora 3

.Në lokal funksionon mirë.Pra e kam konfiguruar.
Përshëndetje

laurenti's picture

Përshëndetje Erjon (nëse të quajnë kështu),

1- xampp ekziston për windows, linux, mac, etj...: duhet të na thuash fillimisht ku je duke e instaluar.
2- Këtu askush nuk të përgjigjet via e-mail.

Faqet