You are here

Securing Linux

AlbLinux's picture

Securing Linux
Ja një artikull i shkurtër, por interesant, mbi krijimin e bazave për t'a bërë linux-box-in tuaj më të sigurtë. Duke filluar nga instalimi.