You are here

Pyetje ?????

Administratori's picture

Mund te kryesh te gjitha ndryshimet qe deshiron direkt nga databaza e PHP-Nuke: nuke_config eshte e ndryshueshme si te gjitha tabelat e tjera te databazes.

Ne vazhdim po bashkangjis foton e phpMyAdmin gjate ndryshimit te nuke_config.

[ Ky Mesazh është Modifikuar nga: Administratori më 21-01-2004 21:51 ]

Administratori's picture

Atëhere përdor menyrën "brutale":
1- Kopjo me anë të phpMyAdmin vetëm tabelën

nuke_config

2- Fshije nga databaza këtë tabelë
3- Hap me një editues teksti file .sql të krijuar nga kopja e tabelës nuke_config
4- Kryej të gjitha "ndryshimet" që të interesojnë
5- Ringarko përsëri në databazë me anë të phpMyAdmin tabelën e sapondryshuar nuke_config.

Administratori's picture

Përshëndetje,

gjeja e parë që më vjen ndërmend është mosfunksionimi i rregullt i server-it mail në përdorim: kjo nëse je në hosting nuk varet nga ty. Duhet të lidhesh me administratorin e server-it në menyrë që të sistemojë serverin e postës (sendmail apo exim, apo tjetër).

Nëse siti ndodhet në server-in tuaj personal, administratori jeni vetë ju, prandaj duhet të konfiguroni si duhet server-in mail.