You are here

Redhat 7.3

AlbLinux's picture

Redhat 7.3
Po afrohet dita e lëshimit të versionit të ri të RedHat. Ky version i ri këto ditë po u shpërndahet mirror-ve të ndryshëm dhe do të hapet për publikun rreth datës 6 ose 7 maj.